Access content directly

Jean-Baptiste Coyos

70
Documents

Publications

Image document

Frantzia metropolitarreko hizkuntza gutxituen egoera gaur egun

Jean-Baptiste Coyos
Bat Soziolinguistika aldizkaria , 2021, Europako hizkuntza-aniztasunaz, 121, pp.79-99
Journal articles artxibo-03602604v1
Image document

Euskararen indarrak eta ahuleziak gaur egun Ipar Euskal Herrian: hizkuntza-bizindarra

Jean-Baptiste Coyos
Bat Soziolinguistika aldizkaria , 2021, Euskararen indar eta ahulezi-printzak Iparraldean, 118, pp.11-25
Journal articles artxibo-03265363v1
Image document

Dynamique entre basque unifié, dialectes et français en Pays Basque Nord : quelques éléments de compréhension

Jean-Baptiste Coyos
Carnets d'Ateliers de Sociolinguistique, 2020, Entre francisation et démarcation. Usages hérités et usages renaissantistes des langues régionales de France, 13, pp.167-184
Journal articles artxibo-03154176v1
Image document

The Dynamics between Unified Basque & Dialects in the Northern Basque Country: A Survey Based on Perceptual Dialectology – Second part

Jean-Baptiste Coyos
International Journal of Language & Linguistics, 2020, 7 (1), pp.110-124. ⟨10.30845/ijll.v7n1p13⟩
Journal articles artxibo-02987810v1
Image document

"Euskalkien sailkapen berria", 2019, Gotzon Aurrekoetxea, Iñaki Gaminde, Jose Luis Ormaetxea Txipi, Xarles Videgain, ed. Bilbao, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua, 181 or. ISBN: 978-84-1319-096-9

Jean-Baptiste Coyos
Journal articles artxibo-02908436v1
Image document

The Dynamics between Unified Basque & Dialects in the Northern Basque Country: A Survey Based on Perceptual Dialectology

Jean-Baptiste Coyos
International Journal of Language & Linguistics, 2019, 6 (1), ⟨10.30845/ijll.v6n1p13⟩
Journal articles artxibo-02299788v1
Image document

Euskara batua eta euskalkiak Ipar Euskal Herrian: Pertzepziozko dialektologian oinarritua den inkestaren bigarren zatia

Jean-Baptiste Coyos
Euskera. Euskaltziandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca. Travaux et actes de l'Académie de la Langue Basque, 2019, Euskera, 2019, 64, 2-1, 64 (2-1), pp.255-290
Journal articles artxibo-02987786v1
Image document

Euskara batua eta euskalkiak Ipar Euskal Herrian: inkesta pertzepziozko dialektologian oinarritua

Jean-Baptiste Coyos
Euskera. Euskaltziandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca. Travaux et actes de l'Académie de la Langue Basque, 2018
Journal articles artxibo-02299784v1
Image document

Frantses eskoletan euskaraz mintzatzearen debekuaz

Jean-Baptiste Coyos
Lapurdum, 2016, Xarles Videgainen omenez 1, 19, pp.177-184
Journal articles artxibo-03334961v1
Image document

The three partners of language planning and the revitalization of the Basque language in the Northern Basque Country

Jean-Baptiste Coyos
Sociolinguistic Studies, 2013, 7.1 & 7.2, pp.133-149
Journal articles artxibo-00922715v1
Image document

Validité du corpus et évolution constatée, un exemple en basque,

Jean-Baptiste Coyos
La linguistique : revue internationale de linguistique générale, 2011, 47-2, pp.51-66
Journal articles artxibo-00660819v1
Image document

Frantziako estatua eta eskualdetako hizkuntzak: 1990-2010

Jean-Baptiste Coyos
Bat : soziolinguistika aldizkaria : Hizkuntza normalizazioa eta glotopolitika aldizkaria, 2010, 76, pp.87-99
Journal articles artxibo-00567917v1
Image document

Euskararen presentzia unibertsitate-mailan Iparraldean (The presence of Basque on a university level in the Northern Basque Country)

Jean-Baptiste Coyos
Bat : soziolinguistika aldizkaria : Hizkuntza normalizazioa eta glotopolitika aldizkaria, 2010, 75, pp.49-56
Journal articles artxibo-00512515v1
Image document

État des lieux de l'enseignement scolaire du basque en France

Jean-Baptiste Coyos
Les Langues Modernes, 2010, 4/2010, pp.32-37
Journal articles artxibo-00548869v1
Image document

Errealitate soziolinguistikoaren deskribapena eta irudikatzea – Hiru aldagairekiko modeloak

Jean-Baptiste Coyos
Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", 2009, XLIII: 1-2, pp.193-204
Journal articles artxibo-00475918v1
Image document

Helduen euskalduntzea eta etorkinak Ipar Euskal Herrian AEK-ko ikaslegoaren azterketa

Jean-Baptiste Coyos , Erramun Baxok
Euskera. Euskaltziandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca. Travaux et actes de l'Académie de la Langue Basque, 2009, 54,3, pp.1453-1475
Journal articles artxibo-00591199v1
Image document

Euskara eta legeria Ipar Euskal Herrian: Gizarte elebidun baterantz aukerak eta mugak

Jean-Baptiste Coyos
Bat : soziolinguistika aldizkaria : Hizkuntza normalizazioa eta glotopolitika aldizkaria, 2009, 1, pp.41-55
Journal articles artxibo-00383564v1
Image document

Hizkuntza-politika Ipar Euskal Herrian : Nondik nora ? Ibilbidearen azterketa

Jean-Baptiste Coyos
Bat : soziolinguistika aldizkaria : Hizkuntza normalizazioa eta glotopolitika aldizkaria, 2008, 67, pp.79-102
Journal articles artxibo-00325281v1
Image document

Iragankortasunaren dinamikaz zubereran, bigarren etapa : barneko ekonomia, hizkuntza ukipena eta edo egileari buruzko ikusmolde berria ?

Jean-Baptiste Coyos
Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 2007, 106, pp.401-417
Journal articles artxibo-00261715v1
Image document

Félix Marti. Un monde de paroles, Paroles du monde

Jean-Baptiste Coyos
Contextes et Didactiques, 2007, 1
Journal articles hal-02045304v1
Image document

Euskararen kale erabileraren V. neurketaren emaitzez Ipar Euskal Herrian

Jean-Baptiste Coyos
Bat : soziolinguistika aldizkaria : Hizkuntza normalizazioa eta glotopolitika aldizkaria, 2007, 64, pp.109-116
Journal articles artxibo-00195423v1
Image document

Pronoms, indices de personne et prise en compte de l'allocutaire en basque

Jean-Baptiste Coyos
La linguistique : revue internationale de linguistique générale, 2006, 2006, 1 (42), pp.73-96
Journal articles artxibo-00000021v3
Image document

L'apport lexical de l'occitan gascon béarnais au basque souletin : recherche des champs conceptuels

Jean-Baptiste Coyos
Bulletin du Musée Basque, 2006, Hors série, pp.201-223
Journal articles artxibo-00078447v1
Image document

Euskararen egoeraz Iparraldean : ohar batzuk sarrera gisa

Jean-Baptiste Coyos
Bat : soziolinguistika aldizkaria : Hizkuntza normalizazioa eta glotopolitika aldizkaria, 2006, 59, pp.27-38
Journal articles artxibo-00069669v3
Image document

Les politiques linguistiques actuelles en faveur de la langue basque

Jean-Baptiste Coyos
Marges Linguistiques, 2005, 10
Journal articles artxibo-00000051v1
Image document

La synchronie dynamique : quelques observations en basque souletin

Jean-Baptiste Coyos
Lapurdum, 2005, 17, pp.197-206
Journal articles artxibo-00000020v5
Image document

Iragankortasunaren dinamikaz zubereran: kasu adierazpen bikotzekiko baliobiko aditzen ikerketaren lehen etapa

Jean-Baptiste Coyos
Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 2005, 100, pp.633-660
Journal articles artxibo-00078531v1
Image document

Nommer, définir des faits linguistiques : antipassif et sujet, deux exemples en basque

Jean-Baptiste Coyos
Lapurdum, 2003, VIII, pp.123-138
Journal articles artxibo-00000015v2
Image document

Zubereraren idazkeraz : ortografia, fonetika eta fonologia

Jean-Baptiste Coyos
Lapurdum, 2002, VII, pp.201-219
Journal articles artxibo-00000009v3
Image document

Parcours de type passif et de type antipassif en basque souletin

Jean-Baptiste Coyos
Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 2002, XCVII - 2002, fasc. 1, pp.283-314
Journal articles artxibo-00000003v2
Image document

A propos de "Les emprunts de la langue basque à l'occitan de Gascogne" de Txomin Peillen

Jean-Baptiste Coyos
Lapurdum, 2001, VI, pp.391-419
Journal articles artxibo-00000085v2
Image document

Les onomatopées rédupliquées en basque souletin

Jean-Baptiste Coyos
Lapurdum, 2000, V, pp.13-97
Journal articles artxibo-00000002v4
Image document

Notes sur la coordination verbale et la coréférence intraphrastique en basque souletin

Jean-Baptiste Coyos
Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 1999, 80, pp.95-108
Journal articles artxibo-00000013v3
Image document

Des fonctions syntaxiques : quelques propositions appliquées au basque

Jean-Baptiste Coyos
La linguistique : revue internationale de linguistique générale, 1997, 33, 1, pp.3-12
Journal articles artxibo-00000010v2
Image document

Des occlusives aspirées en basque

Jean-Baptiste Coyos
La linguistique : revue internationale de linguistique générale, 1994, 30,2, pp.131-138
Journal articles artxibo-00000008v3
Image document

Pays Basque

Jean-Baptiste Coyos
Ursula Reutner. Manuel des francophonies, De Gruyter, pp.169-179, 2017, ⟨10.1515/9783110348217-008⟩
Book sections artxibo-01781099v1
Image document

Euskararen corpusa: Euskaltzaindia eta Ipar Euskal Herria

Jean-Baptiste Coyos
Jean-Baptiste Coyos. Euskal Elkargoaren sortzea eta euskararen geroa, Jagon bilduma 17, Euskaltzaindia - Académie de la langue basque, pp.31-42, 2017
Book sections artxibo-01781176v1
Image document

L'enseignement scolaire bilingue basque-français : avancées et limites

Jean-Baptiste Coyos
Christine Hélot et Jürgen Erfurt. L'éducation bilingue en France Politiques linguistiques, modèles et pratiques, Lambert-Lucas, pp.168-182, 2016
Book sections artxibo-01781091v1
Image document

Le basque

Jean-Baptiste Coyos
Georg Kremnitz avec le concours de Fanch Broudic et le collectif HSLF. Histoire sociale des langues de France, Presses Universitaires de Rennes, pp.427-437, 2013
Book sections artxibo-00867358v1
Image document

L'enseignement de la langue basque en France. Essai d'évaluation de son impact dans la société

Jean-Baptiste Coyos
Sous la direction de Louis-Jacques Dorais et Abdallah El Mountassir. "L'enseignement des langues vernaculaires : défis linguistiques, méthodologiques et socio-économiques", L'Harmattan - Paris, pp.17-44, 2012
Book sections artxibo-00731279v1
Image document

Transitivité et changement linguistique en basque souletin : le cas de certains verbes bivalents

Jean-Baptiste Coyos
Françoise Guérin et Denis Costaouec. Dynamique et changement en syntaxe Etude de cas, E.M.E. Bruxelles, pp.95-110, 2009, Théorie et Description linguistique
Book sections artxibo-00516691v1
Image document

Ecart entre connaissance et usage d'une langue minoritaire : modèles théoriques et cas de la langue basque

Jean-Baptiste Coyos
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, sous la direction d'Alain Viaut, pp.411-427, 2007
Book sections artxibo-00139502v1

Cadre Théorique

Françoise Guerin , Christos Clairis, , Denis Costaouec , Claudine Chamoreau , Jean-Baptiste Coyos
C. Clairis, C. Chamoreau, D. Costaouec & F. Guérin. Typologie de la syntaxe connective, Presses Universitaires de Rennes, pp.13-33, 2005
Book sections hal-01483123v1
Image document

En basque - Typologie de la syntaxe connective

Jean-Baptiste Coyos
En basque, Presses Universitaires de Rennes, pp.73-89, 2005
Book sections artxibo-00000030v2
Image document

Le nom composé en basque

Jean-Baptiste Coyos
Presses Universitaires de Lyon, pp.47-78, 2004
Book sections artxibo-00000004v4
Image document

Euskararen eta gaskoieraren arteko harremanak: zubereraren adibide batzuk

Jean-Baptiste Coyos
Euskara eta inguruko hizkuntzak historian zehar, Jul 2011, San Sebastián - Donostia, Espainia. pp.151-164
Conference papers artxibo-00772185v1
Image document

Agosti Xahoren proposamenak euskararen ortografiaz

Jean-Baptiste Coyos
Agosti Xahori omenaldia - Hommage à Augustin Chaho, Oct 2011, Donostia - Saint-Sébastien, Espainia. pp.25-38
Conference papers artxibo-00903445v1
Image document

Gazteak, euskara eta aisialdia Ipar Euskal Herrian

Jean-Baptiste Coyos , Erramun Baxok
Gazteak, aisialdia eta euskara, 2010, Bilbao, Espainia. pp.627-647
Conference papers artxibo-00632619v1
Image document

Zubereraren eta biarneraren arteko harremanez : lexiko mailegatua eta ahoskatzea –
Eranskina : Corpusa - Hitzen zerrendak

Jean-Baptiste Coyos
« Pirinioetako hizkuntzak : lehena eta oraina »
Euskaltzaindiaren Nazioarteko XVI. Biltzarra - Iruñea
, 2008, Iruñea / Pamplona, Espainia
Conference papers artxibo-00353464v2
Image document

Revitalization of the Basque language : the case of the Northern Basque Country.
How to reinforce synergy between agents of the linguistic policy, authorities and society?

Jean-Baptiste Coyos
"Language Emancipation of Historical Minorities" Nordic-French workshop - Maison des Sciences de l'Homme, Oct 2008, Paris, France
Conference papers artxibo-00334717v1
Image document

Aldaera eta aldaketa euskararen ezagutzan eta erabileran Ipar Euskal Herrian – Inkesta soziolinguistikoen aztertze kritikoa

Jean-Baptiste Coyos
" Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan " nazioarteko mintegia Séminaire international " Changements, variations, variantes dans la langue et les textes basques ", Dec 2008, Baiona-Bayonne, Frantzia. pp.89-97
Conference papers artxibo-00575348v1
Image document

A propos de « Cas ou fonctions ? » : Les fonctions syntaxiques sont des unités linguistiques

Jean-Baptiste Coyos
"Rencontres André Martinet A l'occasion du 100ème anniversaire de sa naissance", Jul 2008, Paris, France. pp.115-121
Conference papers artxibo-00435894v1
Image document

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntzaz
Ipar Euskal Herrian : adibide batzuk

Jean-Baptiste Coyos
« Euskara, kontsumoa eta hizkuntza eskubideak » Euskaltzaindia - XIII. Jagon Jardunaldiak, Nov 2008, Bilbo, Espainia
Conference papers artxibo-00344170v3
Image document

Zubereraren eta biarneraren arteko harremanez : lexiko mailegatua eta ahoskatzea - Lehen balantzea

Jean-Baptiste Coyos
" Pirinioetako hizkuntzak : lehena eta oraina " Euskaltzaindiaren Nazioarteko XVI. Biltzarra - Iruñea /Pamplona 2008, 2008, Iruñea / Pamplona, Espainia. pp.919-949
Conference papers artxibo-00353434v3
Image document

La pastorale basque souletine en ce début de XXIe siècle : Recherche des raisons du "succès"

Jean-Baptiste Coyos
Les langues de France au XXIe siècle : Vitalité sociolinguistique et dynamiques culturelles, 2007, Paris, France. pp.105-122
Conference papers artxibo-00122353v1
Image document

Zubereraren bilakaeraz adibide batzuk

Jean-Baptiste Coyos
pp.21-37
Conference papers artxibo-00149591v1
Image document

Dynamique de la transitivité en basque souletin : économie interne, contacts de langue et / ou nouvelle conception de l'agent ?

Jean-Baptiste Coyos
Bilingual knowledge and translation - A challenge for the cultural identity of Europe, 2006, France. pp.37-50
Conference papers artxibo-00000090v1
Image document

Les langues basque et gasconne à Bayonne en ce début de XXIe siècle

Jean-Baptiste Coyos
Conference papers artxibo-00069681v1
Image document

Europar Batasuna eta euskararen aldeko hizkuntza politika Ipar Euskal Herrian

Jean-Baptiste Coyos
Euskera, 2006, Bilbo, Espainia. pp.985-997
Conference papers artxibo-00122362v1
Image document

Souletin et batua : Pour un duo plutôt qu'un duel

Jean-Baptiste Coyos
pp.77-84
Conference papers artxibo-00000011v2
Image document

La langue basque selon Gustave Guillaume :
quelques commentaires d'un point de vue structuraliste fonctionnaliste

Jean-Baptiste Coyos
pp.288-319
Conference papers artxibo-00000012v2
Image document

L'enseignement suffit-il à "sauver" une langue menacée ? L'exemple du Pays Basque

Jean-Baptiste Coyos
pp.19-33
Conference papers artxibo-00000001v4
Image document

Ecart entre connaissance et usage d'une langue minoritaire : essai de typologie des facteurs. Le cas de la langue basque

Jean-Baptiste Coyos
Politique linguistique et enseignement des langues de France, May 2005, Toulouse, France. pp.103-119
Conference papers artxibo-00000006v3
Image document

Antipasiboaren lekua oraiko zubereran

Jean-Baptiste Coyos
pp.181-193
Conference papers artxibo-00000007v2
Image document

Batua eta zuberera : Euskalki baten dinamika

Jean-Baptiste Coyos
nr, 2004, ville, Frantzia
Conference papers artxibo-00000014v2