Access content directly

RAKSHIT BAGDE

29
Documents

Publications

Image document

ई-लर्निंग एक अध्ययन

Rakshit Madan Bagde
TUMBE GROUP OF INTERNATIONAL JOURNALS, 2022
Journal articles hprints-03800453v1
Image document

ई रुपी आणि अर्थकारण

Rakshit Madan Bagde
TUMBE GROUP OF INTERNATIONAL JOURNALS, 2022
Journal articles hprints-03919529v1
Image document

वस्तू आणि सेवा कर : सामान्य भारतीय

Rakshit Madan Bagde
TUMBE GROUP OF INTERNATIONAL JOURNALS, 2022
Journal articles hprints-03917228v1
Image document

आभासी चलन आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

आभासी चलन , आणि भारतीय , अर्थ व्यवस्र्ा , Rakshit Madan Bagde
TUMBE GROUP OF INTERNATIONAL JOURNALS, 2022, pp.40-47
Journal articles hprints-03658199v1
Image document

Thoughts on the Economic Life of the Tathagata Buddha

Rakshit Madan Bagde , A Peer
Acción Pedagógica (San Cristóbal), inPress, ⟨10.17613/1etg-v631⟩
Journal articles hprints-03534242v1
Image document

नवीन कृषी धोरण आणि भारतीय शेतकरी

Rakshit Madan Bagde , A Peer
Acción Pedagógica (San Cristóbal), 2021
Journal articles hprints-03534250v1
Image document

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल- एक अध्ययन (2014 ते 2020)

Rakshit Madan Bagde , A Peer
Acción Pedagógica (San Cristóbal), 2021
Journal articles hprints-03534247v1
Image document

भारत मे बेरोजगारो का मेला

Rakshit Madan Bagde
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2019
Journal articles hprints-03327611v1
Image document

भारत मे किसान आत्महत्याये

Rakshit Madan Bagde
Swiss Medical Weekly, 2019
Journal articles hprints-03327621v1
Image document

कोविड १९ चा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

Rakshit Madan Bagde
Covid 19 Pendemic : Challenges,Opportunities & Solutions Infront of Higher Education, Aug 2021, Akola, India. ⟨10.22183/rn⟩
Conference papers hprints-03327639v1
Image document

डॉ. आंबेडकर आणि मुक्त अर्थव्यवस्था

Rakshit Madan Bagde
Thoughts and Work of Dr. Babasaheb Ambedkar, Sep 2021, Pachal, India
Conference papers hprints-03429286v1
Image document

जागतिकीकरण आणि भारतीय गरिबी

Rakshit Madan Bagde
शास्वत आणि सर्व समावेशक जागतिकीकरण, Jan 2020, Nagpur, India
Conference papers hprints-03327634v1
Image document

डॉ. आंबेडकरांचा राज्य समाजवाद आणि शेतीविषयक आर्थिक धोरण

Rakshit Madan Bagde
समकालीन लोकशाहीच्या संदर्भात डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची समर्पकता, Mar 2015, Bhandara, India
Conference papers hprints-03327631v1
Image document

आधूनिक भारतातील जातीवर आधारित आर्थिक विषमता

Rakshit Madan Bagde
Inequlity, Vulnerability, & Violence, Feb 2015, Nagpur, India
Conference papers hprints-03327643v1
Image document

आर्थिक विकासात विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची भूमिका

Rakshit Madan Bagde
Impact of Global Financial Crisis on FDI in Indian Economy, Dec 2014, Nagpur, India
Conference papers hprints-03327642v1
Image document

डॉ. आंबेडकरांचे अर्थचिंतन

Rakshit Madan Bagde
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - जीवन आणि कार्य, 2023, 9798890028419
Book sections hprints-04072742v1
Image document

भारतीय संविधानातील आर्थिक तरतुदी

Rakshit Madan Bagde
भारतीय संविधान आणि सर्वसमावेशकता, 2022
Book sections hprints-03900982v1
Image document

डॉ. आंबेडकरांचे शेतीविषयक विचार

Rakshit Madan Bagde
भारत भाग्य विधाता, 2017
Book sections hprints-03327626v1